Żurek wywalczył u marszałka dodatkową kasę na inwestycję w centrum Konopisk

25 września

Już wkrótce rozpocznie się długo oczekiwana przez mieszkańców budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich 904 i 907 w Konopiskach. Oprócz szlaków kompletnie przebudowane mają zostać wszystkie instalacje podziemne. Dlatego też zadanie będzie kosztować ponad 1,13 mln zł. Z kasy gminnej pójdzie na ten cel 227 tys. zł. Resztę, czyli około 912 tys. zł pokryje województwo.

Według pierwotnych szacunków całość inwestycji miała się zamknąć w kwocie 993 tys. zł. Osiemdziesiąt procent tej kwoty stanowił wkład województwa. Po zebraniu ofert od wykonawców i odmowie podpisania umowy przez najtańszego z nich okazało się, że do zabezpieczonej puli trzeba będzie dorzucić 140 tys. zł. Druga w kolejności firma wyceniła bowiem projekt na 1,13 mln zł.

Aby inwestycja mogła być realizowana za takie pieniądze, zgodę na podwyższenie finansowania musiał wyrazić urząd marszałkowski. I udało się. Wójt Jerzy Żurek wynegocjował dodatkowe 112 tys. zł. Gmina, ze swojej strony, na zwołanej w tym celu 24 września nadzwyczajnej sesji rady gminy, zwiększyła swój udział tylko o 28 tys. zł.

Tutejszy urząd pełni funkcję inwestora dla tego zadania. Takie zasady określiło specjalne porozumienie pomiędzy samorządem Konopisk a marszałkiem województwa, który formalnie jest właścicielem dróg. Po zakończeniu prac, województwo przeleje na konto gminy umówioną część pieniędzy.

Projekt obejmuje wykonanie szerokiego na dwa metry chodnika od skrzyżowania ulicy Opolskiej do ulicy Śląskiej, a dalej w ciągu ulicy Sportowej, szlaku pieszo-rowerowego o szerokości dwóch i pół metra do przejścia dla pieszych w rejonie szkoły w Konopiskach. Powstaną ponadto zjazdy na posesje mieszkańców, zatoka autobusowa oraz kanalizacja deszczowa. Sanitarna zostanie z kolei przebudowana, podobnie jak profile skrzyżowań. Łącznie zrobione będzie około trzystu metrów szlaku.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki