Żurek wygrał w sądzie z blogerem z Cisia

28 luty

Sąd w Częstochowie wydał wyrok, w którym uznał, że Paweł G. popełnił przestępstwo zniesławienia wójta Jerzego Żurka.

26 lutego zapadł wyrok w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego, którą wójt Konopisk wytoczył prowadzącemu lokalnego bloga mieszkańcowi wsi Cisie (gmina Blachownia – przyp. red.). Paweł G. prowadzi kilkanaście podobnych serwisów w różnych powiatach. Łączy je to, że obfitują w niewybredne ataki na włodarzy przy jednoczesnym hołubieniu po wybranym przedstawicielu lokalnej opozycji. Po jednej z publikacji, Jerzy Żurek zarzucił blogerowi zniesławienie, tj. czyn z art. 212 kodeksu karnego.

Penalizuje on przestępstwo pomówienia, a sam artykuł precyzuje, iż kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. Kwalifikowana postać tego przestępstwa, czyli pomówienie za pomocą środków masowego komunikowania, zagrożone jest karą więzienia do lat dwóch.

Wójt poczuł się urażony twierdzeniami Pawła G., który w opublikowanych w 2016 roku wpisach stwierdzał, że Żurek promuje własną osobę za pieniądze mieszkańców. Chodziło o cykl nadawanych w TVP3 Katowice audycji w ramach „Kroniki Jurajskiej”.

Sąd pierwszej instancji podzielił argumenty wójta i uznał Pawła G. winnym popełnienia przestępstwa. Skazał go na karę grzywny. Wyrok jest nieprawomocny. Strony mogą złożyć od niego apelację.

Piotr Biernacki, fot. Shutterstock