Zanim zbierze się rada, samorządowcy spotkają się na posiedzeniach komisji

Zaplanowane na przyszły tydzień posiedzenie rady gminy, poprzedzą spotkania w czterech merytorycznych komisjach. Wszystkie obrady tradycyjnie odbędą się w sali konferencyjnej urzędu gminy.

Mająca odbyć się za tydzień sesja rady gminy, zapowiada się wyjątkowo pracowicie. Samorządowcy przyjmą najprawdopodobniej aż osiemnaści uchwał. W programie zaplanowano dokonanie zmian w statutach gminy, a także ośrodka zdrowia. Zmianie ulegnie również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przemysłowej w Konopiskach.

Radni pochylą się też nad tematem rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Konopiska-Pałysz oraz podejmą uchwały w kwestii stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych podstawówek w gminie z sześcio na ośmioletnie.

– Radni będą głosować również nad kilkoma uchwałami dotyczącymi zagadnień związanych typowo z finansami – informuje Edward Bałdyga, przewodniczący rady gminy. – Określone zostaną wysokości stawek podatku na przyszły rok. Mam tu na myśli podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych. Ponadto podjęte zostaną uchwały w sprawie przyszłorocznej opłaty targowej, prolongacyjnej, a także w sprawie poboru i inkasa podatków – dodaje.

To jednak nie wszystko. Na 14 listopada zaplanowano dokonanie zmian w tegorocznym budżecie gminy oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2024. Sesja rozpocznie się w samo południe. Kto z mieszkańców ma czas i ochotę, swobodnie może w niej uczestniczyć.

Podobnie zresztą jak i w posiedzeniach poszczególnych komisji rady gminy, których spotkania zaplanowano na 9, 10, 13 i 14 listopada. W czwartek o godz. 11.00 zbiorą się członkowie komisji samorządu terytorialnego i przestrzegania prawa. Nad czym będą debatować? Omówione mają zostać cztery tematy.

Na początek działalność komisji odpowiedzialnej za profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w pierwszym półroczu tego roku. Radni przeanalizują też stan gminnych dróg i transportu rolnego oraz omówią kwestię przygotowania do ich utrzymania w okresie zimowym. Spora część czasu poświęcona zostanie wnioskom złożonym do uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie jak i możliwości ich realizacji, a także jak wykorzystany został tegoroczny budżet przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Dzień później, o tej samej godzinie, zbiorą się radni z komisji finansów, gospodarki, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Ocenią realizację inwestycji gminnych za pierwsze półrocze tego roku, przeanalizują jak władze gospodarują mieniem komunalnym, a także omówią projekt stawek podatkowych na 2018 rok oraz przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.

Za tydzień w poniedziałek, tym razem o godz. 10.00, odbędzie się natomiast posiedzenie członków komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych. Samorządowcy, którzy pracują w tej komisji dokonają analizy funkcjonowania szkół w poprzednim roku szkolnym i średnich wynagrodzeń nauczycieli, jak i również pochylą się nad tematem przyszłorocznych podatków.

Na cztery godziny przed sesją, 14 listopada, spotkają się z kolei członkowie komisji rewizyjnej.
Ich kontroli poddane zostanie wykorzystanie budżetu przez OSP za pierwsze półrocze oraz remonty w jednostkach oświatowych za trzy kwartały tego roku. Radni zapoznają się też z informacją o realizacji inwestycji gminnych oraz przeanalizują wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Adrian Biel, fot. Shutterstock