Wyremontowali salę gimnastyczną, wybudowali plac zabaw, a teraz szkoła w Jamkach-Korzonku będzie koordynować europejski projekt

Dzieci ze szkoły w Jamkach-Korzonku od początku września mogą korzystać z pięknie odrestaurowanej sali gimnastycznej. Przy szkole zbudowano także plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej. Podstawówka przez najbliższe dwa lata będzie ponadto rozwijać kompetencje uczniów i nauczycieli w ramach europejskiego programu Erasmus+.

Wniosek podstawówki w Jamkach-Korzonku „Wiem, skąd jestem” został bardzo wysoko oceniony. Zdobył niemal maksymalną z możliwych liczbę punktów. Jego głównym celem ma być poznawanie oraz utrwalanie dziedzictwa kulturowego.

Sprzyjać temu mają sympozja, szkolenia, spotkania i warsztaty edukacyjne odbywane w międzynarodowym towarzystwie. Projekt realizowany będzie bowiem we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Grecji, Włoch, Chorwacji i Węgier. Wymiana doświadczeń zaowocować ma nie tylko podniesieniem umiejętności językowych uczniów czy poznaniem i wypracowaniem nowoczesnych standardów metod edukacyjnych przez nauczycieli, ale stała współpraca z zagranicznymi rówieśnikami ma przede wszystkim nauczyć dzieci otwartości na inne kultury i ich historię.

Jak informują przedstawiciele placówki, adresowany on jest do uczniów od siódmego do piętnastego roku życia. Jego uczestnikami będzie ponadto szerokie grono pedagogów edukacji wczesnoszkolnej, a także języka ojczystego i obcego, informatyki, techniki, muzyki, plastyki, historii oraz geografii. Ale nie tylko oni. Inicjatorzy przedsięwzięcia liczą, że uda się zaangażować również lokalną społeczność.

– Zadaniem uczniów będzie zbadanie przeszłości swoich rodzin, a następnie poszukiwanie śladów dziedzictwa kulturowego w coraz szerszych kręgach, począwszy od swojego miejsca zamieszkania poprzez kolejne regiony swojego kraju. Uczniowie oprócz odkrywania swojej tożsamości i możliwości zaprezentowania jej na arenie międzynarodowej będą mieli okazję poznać inne kultury i ich bogate historie oraz poszerzyć swoje horyzonty. Uważamy, iż uświadomienie wartości i znaczenia kulturowego regionów oraz krajów, w których żyjemy, jest bardzo istotne w dobie dzisiejszej globalizacji – podkreślają.

Piotr Biernacki, fot. UG Konopiska