Wieża widokowa na Pajdowej Górze już otwarta

19 czerwca

W minionym tygodniu otwarta została ścieżka dydaktyczna na najwyższym wzniesieniu gminy Konopiska. Z wieży widokowej na Pajdowej Górze można już podziwiać przyrodnicze walory liswarciańskiego parku krajobrazowego.

W realizację przedsięwzięcia zaangażowało się wiele instytucji. Pomysł został wsparty finansowo przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, starostwo powiatowe i budżet gminy, jak również wielu lokalnych sponsorów.

– Projekt składał się z dwóch etapów. W ramach pierwszego zaprojektowano i wykonano tablicę przyrodniczo-edukacyjną oraz wydano informator, który zawiera informacje na temat gminy, jej walorów krajobrazowych, rekreacyjnych i turystycznych – mówi Iwona Lisek, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji. – Drugi etap dotyczył budowy efektownej, sześciometrowej wieży widokowej z zadaszeniem oraz ławeczkami i stołem. Platforma została tak wkomponowana w leśny krajobraz, aby jak najmniej ingerować w środowisko naturalne a zarazem pozwolić na możliwie bliskie obcowanie z przyrodą – dodaje.

Jak podkreśla szefowa instytucji, miejsce ma przede wszystkim integrować mieszkańców, zachęcać dzieci i młodzież do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz stanowić swoisty wabik dla turystów, by odkrywali uroki zakątka wznoszącego się na ponad 331 m n.p.m.

– Najbliższą okolicę Pajdowej Góry objęto programem Natura 2000, mającym chronić unikatowe przyrodniczo obszary Unii Europejskiej. Miłośnicy flory i fauny będą więc mogli podziwiać znajdujące się w Pohulance i Korzonku obszary bagienne, torfowiska i zbiorniki wodne, będące jednocześnie siedliskami rzadkich gatunków roślin i zwierząt, jak chociażby rosiczka okrągłolistna czy też żuraw zwyczajny. Mam nadzieję, że inwestycja będzie służyć nie tylko dzieciom i młodzieży, ale wszystkim mieszkańcom, którzy będą chcieli odkrywać naturalne bogactwo naszej gminy – mówi Marcin Poleszczuk, radny z Aleksandrii.

Piotr Biernacki, fot. GCKiR