Walaszczyki nie chcą do Konopisk

22 marca

Mieszkańcy sołectwa Walaszczyki zaprotestowali przeciwko dołączeniu ich miejscowości do jednego z okręgów wyborczych w Konopiskach.

Nowy kodeks wyborczy zobowiązał rady miast i gmin do dokonania podziału obszaru samorządu na okręgi wyborcze, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami. Miejscowi radni zajęli się tą sprawą na sesji 20 lutego.

W kwestii liczby okręgów i wybieranych reprezentantów do rady gminy nic się nie zmieniło. W jesiennych wyborach mieszkańcy, tak jak do tej pory, delegują piętnastu przedstawicieli.

Projekt przedstawiony pod rozwagę gremium zawierał jedną modyfikację w stosunku do poprzedniej tego typu uchwały z października 2012 roku. Walaszczyki zostały przeniesione z okręgu wyborczego numer 15, obejmującego dotychczas również Wygodę i Kijas, do znajdującego się w Konopiskach okręgu numer 8.

Jak tłumaczyła na sesji Barbara Ankowska-Lis, sekretarz urzędu, taka korekta wymuszona została względami formalnoprawnymi. Walaszczyki nie graniczą bowiem bezpośrednio z Wygodą, a znowelizowane przepisy nie pozwalają na organizację okręgów, która narusza zasadę spójności terytorialnej. Granice piętnastki, jak podnosiła sekretarz, nie były więc zgodne z nowym prawem w tym obszarze.

Przekształcenie nie odpowiadało jednakże mieszkańcom najmniejszego sołectwa w gminie. Wystosowali oni protest, będący jednocześnie petycją do rady gminy, by ich miejscowość mogła głosować wraz z Wygodą. Stanowisko w tej sprawie przedstawił na sesji radny Andrzej Janik oraz sołtys Jan Parkitny.

Radni przychylili się do tych próśb i pozostawili granice okręgów wyborczych w dotychczas obowiązującym kształcie. Decydujący głos w sprawie ostatecznej mapy okręgów w gminie będzie miał jednak teraz komisarz wyborczy. W sytuacji gdy uzna, że uchwalony podział narusza nowe przepisy wyborcze, wezwie radę do skorygowania uchwały w tym przedmiocie.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay