W Hutkach startuje europejski projekt edukacyjny

Grono pedagogów z podstawówki w Hutkach przez najbliższe dwa lata będzie brało udział w szkoleniach językowych i seminariach o międzynarodowym charakterze. Dzięki pozyskaniu 20 tys. euro z programu Erasmus+ dziewięć osób nabędzie umiejętności, które mają im pomóc wprowadzić do szkoły innowacyjne rozwiązania w nauczaniu, zarządzaniu i komunikacji.

Jednym z najważniejszych założeń projektu „Nasza szkoła-nasza przyszłość” jest podniesienie kompetencji nauczycieli w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii cyfrowych i metod nauczania w codziennej pracy z uczniami. Ponadto udoskonalać oni będą znajomość języka angielskiego, co ma przełożyć się na jakość i efektywność nauczania najmłodszych uczniów oraz pomóc w realizacji zadań przedsięwziętych w międzynarodowym gronie.

Kilkumiesięczne szkolenia językowe odbywać się będą w placówce, ale i podczas zagranicznych wyjazdów. W tych weźmie udział dyrektor oraz trzech nauczycieli z przedszkola. Kolejnych pięciu doskonalić będzie metodykę zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

– Ten projekt to dla szkoły w Hutkach szansa na rozwój na europejskim poziomie. Duży krok ku wyrównaniu szans edukacyjnych i umocnieniu pozycji uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych, ponieważ podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli oznacza podniesienie jakości pracy szkoły. Udział nauczycieli w takim projekcie to również nadanie szkole europejskiego wymiaru i duży krok ku nowoczesnej edukacji – mówi Magdalena Kotowska, nauczycielka języka angielskiego.

Jak podkreśla, niebagatelne znaczenie będzie miało również nawiązanie kontaktów i współpracy z nauczycielami z różnych krajów, co przyczyni się do wymiany doświadczeń, pomysłów, materiałów dydaktycznych oraz zaowocuje przyszłą współpracą przy wdrażaniu edukacyjnych przedsięwzięć.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay