Startuje kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu dla rolników

13 luty

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz szesnasty organizuje konkurs, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. W poprzedniej edycji, trzecie miejsce w ogólnopolskim finale zajął hodowca z gminy Panki w powiecie kłobuckim.

W ubiegłym roku w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne udział wzięło ponad tysiąc rolników z całej Polski, w tym trzydziestu ośmiu farmerów z województwa śląskiego. We wszystkie dotychczasowe edycje zaangażowało się do tej pory aż 18 tys. osób. Co sprawia, że ten konkurs cieszy się taką popularnością?

– Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, a także zdobycia cennych nagród. Laureaci konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. W ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem ufundowanym przez prezesa KRUS – wyjaśnia Piotr Dobosz, dyrektor częstochowskiego oddziału tej instytucji.

Przygotowywane wydarzenie jest jednym z szeregu działań jakie prowadzi KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Udział w nim mogą wziąć wszystkie gospodarstwa rolne. Należy pamiętać jedynie o tym, że chętni muszą być pełnoletni, prowadzić produkcyjną działalność rolniczą oraz być ubezpieczonym w KRUS.

Sam konkurs przebiega w trzech etapach – regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Każdy z nich oceniany jest przez specjalnych audytorów. Sprawdza się przede wszystkim ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy. Nie bez znaczenia jest także stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarczych oraz wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony ruchomych części maszyn i urządzeń.

Oceniający zwracają też uwagę na warunki obsługi i chowu zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej, rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w gospodarstwie w celu ograniczenia ryzyka wypadku oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Oceniana jest organizacja miejsc wypoczynku i zabawy dzieci oraz dbałość i poszanowanie dla naturalnego środowiska.

W ubiegłorocznej edycji, do finału przeszedł reprezentujący województwo śląskie Arkadiusz Parkitny (na zdjęciu) z Konieczek, sołectwie leżącym w gminie Panki w powiecie kłobuckim. Ostatecznie zajął trzecie miejsce i zdobył nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie  wygrał w publicznym głosowaniu internautów, w którym otrzymał 25 procent głosów. Na Parkitnego głosowało blisko 13 tys. internautów. 

Wszyscy zainteresowani tegoroczną edycją muszą pamiętać, że termin zgłaszania swojego udziału w konkursie upływa z ostatnim dniem marca. 25 maja organizatorzy przewidują zakończenie etapu regionalnego konkursu, a w czerwcu – finał etapu wojewódzkiego. Pomiędzy 9, a 27 lipca z kolei wizytowane będą natomiast gospodarstwa, które przejdą do ścisłego  finału.

Adrian Biel, fot. materiały prasowe KRUS