Ruszają konsultacje dla mieszkańców

Zakończyły się wizytacje budynków tych osób, które będą beneficjentami realizowanego przez gminę projektu modernizacji publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączonego z montażem odnawialnych źródeł energii. Teraz ruszą indywidualne konsultacje, które przeprowadzą eksperci spółki Energia OZE.

Konsultacje odbywać się będą w hali przy ulicy Sportowej w Konopiskach, w godzinach od 16.00 do 18.00. Pierwsze ze spotkań będzie miało miejsce 1 czerwca i dotyczyć będzie czterech sołectw – Aleksandrii Pierwszej, Aleksandrii Drugiej, Kopalni oraz Walaszczyków. Kolejne zaplanowano na dzień następny. Organizatorzy zapraszają na nie mieszkańców Konopisk, Korzonek, Jamek i Wygody. Trzecie spotkanie z cyklu, przypadnie z kolei na 5 czerwca i adresowane jest do mieszkańców takich miejscowości jak Rększowice, Hutki, Wąsosz oraz Łaziec.

W ich trakcie mieszkańcy poznają szczegóły techniczne przygotowanego audytu, który zawierać ma przede wszystkim analizę energetyczną i szacunkowy koszt instalacji. Zaplanowane konsultacje będą doskonałą okazją, by zgłosić swoje uwagi i dokonać ewentualnych korekt w opracowanej koncepcji. 

Kolejnym niezbędnym etapem uczestnictwa w programie jest podpisanie indywidualnej umowy pomiędzy gminą, a osobami, które zdecydują się wziąć udział w projekcie. Proces ten ma ruszyć jeszcze w czerwcu.

Piotr Biernacki, fot. Shutterstock