Rusza nabór wniosków w programie „Czyste Powietrze”

22 września

Szesnaście wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaczyna przyjmować wnioski w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Ma on ograniczyć skutki niskiej emisji na terenie kraju. Gminne spotkanie informacyjne w tym zakresie odbędzie się w najbliższy piątek, 28 września, w remizie w Rększowicach.

Na dotacje i pożyczki dla osób fizycznych, które będą chciały poprawić efektywność energetyczną swoich gospodarstw domowych, przeznaczonych zostanie w okresie najbliższych dziesięciu lat około 103 mld zł w skali całego kraju. Tutejszy samorząd podobne inwestycje mieszkańców, tych którzy zdecydowali się wymienić stare źródła ciepła, dotuje już od połowy 2017 roku. 

– Zamierzamy aktywnie wspierać mieszkańców w pozyskiwaniu dotacji z rządowego programu. Będziemy szkolić i informować. Utworzymy w urzędzie punkt konsultacyjny, gdzie odpowiednio przeszkolone osoby będą nie tylko udzielać kompleksowych informacji, ale również pomagać w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, by mieszkańcy zyskali jak najwięcej – mówi wójt Jerzy Żurek. – W naszej gminie rozwiązania ograniczające niską emisję wdrożyliśmy w ubiegłym roku. Każdemu kto wymienił piec na nowy, efektywny ekologicznie, i złożył wniosek do urzędu, dopłacamy do 4 tys. zł – dodaje.

Przez okres obowiązywania gminnego programu z dopłat skorzystało już kilkadziesiąt osób. Do mieszkańców powróciło w formie dofinansowania już ponad ćwierć miliona złotych.

Ministerialne działanie będzie miało nieco szerszy zakres. Pieniądze będzie można wykorzystywać na docieplenie budynków, wymianę okien czy drzwi, a także zakup nowego kotła piątej generacji opalanego węglem czy biomasą. Ale nie tylko. Również na wymianę nieefektywnych pieców na węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dotacja obejmie także montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – solary oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne.

O wsparcie planowanej inwestycji będzie mógł się ubiegać każdy, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego. Minimalnie wyniesie ono 40 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a może dojść nawet do 90 proc. Skala dofinansowania uzależniona będzie bowiem od dochodów gospodarstwa domowego. Do programu kwalifikować się będą te, których minimalna wartość w projekcie wyniesie 7 tys. zł. W przypadku niskooprocentowanych pożyczek natomiast, mają one być udzielane nawet na okres piętnastu lat.

Przed złożeniem wniosku trzeba będzie dopełnić kilku formalności. Przede wszystkim wykonać audyt energetyczny, który określi zakres potrzebnych prac. Niezbędne będzie również wykonanie dokumentacji projektowej czy też ekspertyzy ornitologicznej. Wydatki poniesione na te działania będzie można ująć w wykazie kosztów kwalifikowanych, a zwracane będą do wysokości tysiąca złotych dla każdej z wyżej wymienionych czynności.

Zarówno wniosek, jak i zawarte w nim dane, przed wypłatą środków będą weryfikowane przez WFOŚiGW. Inwestycję trzeba będzie wykonać w okresie do dwóch lat od momentu podpisania umowy. Co istotne, wsparcie obejmie również te już rozpoczęte, nie wcześniej jednak niż dwanaście miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Nabór aplikacji ma się odbywać w trybie ciągłym. Od momentu uruchomienia programu mają one być rozpatrywane na bieżąco, do końca 2027 roku.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay