Również i w tym roku Barbórka miała szczególny charakter

4 grudnia

Obchodzone 4 grudnia górnicze święto to przede wszystkim dobra okazja do złożenia życzeń wszystkim górnikom z terenu gminy. Zarówno tym, którzy wciąż są aktywni zawodowo jak i byłym pracownikom cieszącym się obecnie zasłużoną emeryturą.

Tradycyjnie, w dniu Świętej Barbary, myśli wszystkich ludzi związanych z sektorem wydobywczym ogniskują się na corocznym podsumowaniu osiągnięć, sukcesach oraz nadchodzącej przyszłości w tej niezwykle ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

Od kilkunastu lat obchody tego święta w gminie mają uroczysty charakter. To nie tylko wyraz świadomości tego, iż Konopiska były niegdyś ważną częścią Częstochowskiego Obszaru Rudonośnego. Przede wszystkim zaś zasługa związanych z gminą prezesów firm z tej branży.

Dzięki zaangażowaniu Marka Raka, Edwarda Turskiego i Krzysztofa Micińskiego, w centrum Konopisk, obok urzędu gminy stoi pomnik – wagonik i obelisk upamiętniający górniczy trud lokalnej społeczności. To tam co roku, po zakończeniu mszy świętej, składane są kwiaty i palone znicze.

Każdorazowo we wspomnianych uroczystościach udział biorą górnicy, ich rodziny, przedstawiciele organizacji branżowych, a także władze gminy, samorządowcy i mieszkańcy.

Adrian Biel, fot. GCKiR