Pozyskują fundusze, realizują inwestycje

6 sierpnia

Urzędnicy pozyskali kolejną dotację z programu niwelowania skutków klęsk żywiołowych. Na konto gminy trafi 344 tys. zł, które mają wspomóc odbudowę ulicy Podgranicze w Aleksandrii. Rozpoczęto już także poszukiwania wykonawcy tego zadania.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy z pozytywnym skutkiem dla tutejszego samorządu rozpatrzono kilka wniosków dotacyjnych. Ze wspomnianego wyżej działania, koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wójt Jerzy Żurek odebrał już gwarancje finansowe na sumę 1,4 mln zł. Pieniądze te przyczynią się do gruntownego remontu ulic Źródlanej i Stawowej w Konopiskach. Prace przy realizacji pierwszej z dróg już są wysoko zaawansowane. Inwestycja ma zostać bowiem ukończona na początku września.

Sukcesem zakończyły się ponadto starania o pozyskanie dofinansowania na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Rększowicach. Ze wsparciem 202 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych powstanie tam 810 metrów szlaku. Obecnie toczy się procedura przetargowa.

Zyskają również mieszkańcy Kopalni. Za niemal 400 tys. zł termomodernizację przejdzie tamtejszy budynek szkoły podstawowej. Dotacja unijna ma w tym przypadku wynieść 228 tys. zł. Prace remontowe wkrótce ruszą. Umowa z wykonawcą została już podpisana, a swoim zakresem obejmuje prace przy wymianie stolarki okiennej czy dociepleniu stropodachu. Na nową zostanie również wymieniona instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, a źródłem ciepła będzie kocioł gazowy. Całość robót ma się zakończyć z końcem października.

W ostatnim miesiącu ruszyła również modernizacja drogi gminnej w Łaźcu, na odcinku od „Piły” do drogi wojewódzkiej 908. Położenie nowej nakładki asfaltowej będzie kosztować 158 tys. zł.

Zakończyła się z kolei budowa ulicy Lipowej w Konopiskach. Szlak wykonany został z kostki brukowej, a wartość prac sięgnęła 158 tys. zł. Poza ułożeniem nawierzchni ulicę odwodniono montując kanalizację deszczową.

Piotr Biernacki, fot. UG Konopiska