Pozyskano ponad 1,2 miliona dotacji dla szkół

11 września

Jakość i poziom nauczania w gminnych placówkach oświatowych stanowi niewątpliwy powód do dumy dla mieszkańców. Tutejsi uczniowie od lat zajmują czołowe lokaty w zestawieniach wyników egzaminów, wysuwając się na czoło nie tylko powiatu, ale i województwa. Postanowiliśmy przyjrzeć się, ile i na jakie projekty pozyskano dofinansowania dla szkół w tej kadencji samorządu?

Zestawienie zrealizowanych zadań w siedmiu gminnych szkołach opiewa na kwotę ponad 1,2 mln zł. Wparcie trafiło do wszystkich jednostek. Zakupowano sprzęty szkolne, książki, doposażano świetlice, stołówki czy też gabinety profilaktyki zdrowotnej. W Aleksandrii utworzono w 2016 roku „Zieloną pracownię”, pozyskując dotację w wysokości 25 tys. zł.

W ubiegłym roku wystarano się o nowoczesny sprzęt multimedialny za ponad 100 tys. zł. Środki na ich zakup pozyskano z nowego rządowego programu „Aktywna tablica”. Z kolei na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach w ramach „Bezpieczna+” zdobyto kolejne ponad 50 tys. zł.

Główną pozycję z puli stanowią jednak środki unijne. Przyczyniły się one do realizacji programów edukacyjnych w czterech placówkach. Największa część, aż 97 tys. euro, to dofinansowanie projektu Erasmus+ „Take a chance”, który realizowany jest w Konopiskach od 2016 roku. Nieco mniejsze pieniądze trafiły w tym roku do Hutek. Działanie „Nasza szkoła-nasza przyszłość” zdobyło uznanie i finansowanie w wysokości niemal 20 tys. euro. Wspólnotowa waluta wsparła również w 2015 roku szkołę w Aleksandrii. Za kwotę 15 tys. euro wcielono w życie program „Uczę się przez całe życie”. Z kolei w Rększowicach startuje i potrwa do połowy 2020 roku projekt „Wiem i potrafię”, na który pozyskano 160 tys. zł. Pisaliśmy o tym niedawno tutaj.

– Poziom edukacji i jakość placówek oświaty to powód do dumy i duża promocja dla naszej gminy. Bardzo dobra i zaangażowana kadra pedagogiczna, ciągłe inwestycje w szkoły, w infrastrukturę dydaktyczną, sportową oraz programy edukacyjne, przynoszą każdego roku wymierne efekty. Edukacja to jeden z priorytetów. Na tym nie oszczędzamy, inwestujemy i będziemy inwestować w to duże pieniądze – mówi Edward Bałdyga, przewodniczący rady gminy.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay