Powiat częstochowski funduje cenne nagrody dla najlepszych gospodarstw rolnych

Starostwo zaprasza rolników do wzięcia udziału w konkursach na najlepszą Ekologiczną Zagrodę 2017 roku oraz Przodującego Producenta Rolnego z terenu powiatu częstochowskiego. 

Celom pierwszego przyświecają idee propagowania zasad produkcji dobrej i zdrowej żywności, zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu i kształtowanie ich proekologicznych postaw. Organizatorzy chcą tym samym upowszechniać lokalną politykę ekologiczną oraz strategię w zakresie ochrony środowiska, w tym przede wszystkim program wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Oceny gospodarstw dokona komisja składająca się z przedstawicieli Śląskiej Izby Rolniczej w Częstochowie oraz częstochowskiego oddziału Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pod uwagę będą brane takie kryteria jak estetyka zagrody, gospodarowanie wodą i odpadami, wdrożone zasady postępowania ze ściekami komunalnymi, zastosowanie w gospodarstwie odnawialnych źródeł energii i ograniczenia niskiej emisji. Punktacji poddane zostaną ponadto działania gospodarzy na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu oraz zastosowanie metod produkcji żywności ekologicznej.

Zwycięzca Ekologicznej Zagrody otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 5 tys. zł, a gospodarstwa z niższych stopni podium – odpowiednio do 3 i 2 tys. zł. Przyznanych zostanie ponadto pięć wyróżnień rzeczowych wartości o wartości około 600 zł. Dla pozostałych uczestników konkursu przewidziane są drobne gratyfikacje rzeczowe. 

Z kolei w plebiscycie na przodującego producenta rolnego starostwo chce uhonorować firmy i producentów rolnych, którzy wyróżniają się najwyższą jakością produktów i usług. 

– Powiat organizuje te konkursy już od kilku lat po to, by unaocznić, że dożynki są świętem związanym z rolnictwem czy też producentami rolnymi. Gdybyśmy tylko skupili się na programie artystycznym nie uzyskalibyśmy celu, o jaki nam chodzi – komentuje Krzysztof Smela, starosta częstochowski. – Jakąś formę podziękowania tym ludziom powinniśmy złożyć. Każdemu jest miło, kiedy zostanie doceniony za swoje osiągnięcia, kiedy otrzyma drobną nagrodę. W tym roku będę miał przyjemność wręczyć te wyróżnienia po raz pierwszy – dodaje.

Uczestnikami obu konkursów mogą być rolnicy, których gospodarstwa, produkty lub usługi zostały zgłoszone i zatwierdzone przez urzędy gmin. W związku z tym, wszyscy zainteresowani udziałem powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i asygnować go pieczęcią miejscowego urzędu. W następnej kolejności powinni dostarczyć dokument do 4 sierpnia do Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego. 

Prezentacja laureatów nastąpi podczas Dożynek Powiatowych, które odbędą się 27 sierpnia w Kruszynie. 


Piotr Biernacki, fot. Shutterstock