Na co pójdą gminne pieniądze w przyszłym roku?

5 grudnia

Za kilkanaście dni radni pochylą się nad projektem przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z przedstawionymi założeniami, wydatki inwestycyjne sięgną 10 mln zł. Kwota ta ma pozwolić na  sfinansowanie pięćdziesięciu pięciu przewidzianych do realizacji zadań. Powstaną nowe odcinki kanalizacji, dróg i chodników. Dla najmłodszych mieszkańców przewidziano modernizacje placów zabaw, a dla zainteresowanych wymianą źródeł ciepła – celowe dotacje w tym zakresie.

Kanalizację sanitarną zyska ulica Źródlana w Konopiskach. Ma to kosztować 1,5 mln złotych. Kolejny milion przeznaczono na realizację pierwszych etapów budowy oczyszczalni ścieków oraz sali gimnastycznej przy szkole w Aleksandrii.

Niemal 3 mln zł władze planują wydać na modernizację dróg gminnych. W Konopiskach za 1,4 mln zł inwestycje obejmą ulicę Ogrodową, Towarową, Lipową, a także drogę przy cmentarzu. Ponadto przewidziano położenie nowej nakładki asfaltowej na odcinku od Kijasa do zakładu blacharskiego Wiktor. Następne 700 tys. zł to wydatek na drogę dojazdową do pól w Łaźcu. 300 tys. zł pochłoną remonty części ulicy Strażackiej w Aleksandrii Drugiej oraz ulicy Małej w Kopalni, wraz z łącznikiem do ulicy Sadowej. Na odbudowę szlaków gminnych zniszczonych klęskami żywiołowymi zarezerwowano kolejne 200 tys. zł.

Za 800 tys. zł mają być dokończone budowy chodnika i kanalizacji deszczowej ulicy Śląskiej w Konopiskach i Korzonku, przy drodze wojewódzkiej nr 907 oraz ulicy Gościnnej w Aleksandrii. Nowy ciąg dla pieszych połączy także Jamki i szkołę w Korzonku. Na poczet tego zadania zarezerwowano 587 tys. zł.

W Hutkach przy remizie i zatoce autobusowej powstanie utwardzony plac. Podobne inwestycje przewidziane są przy szkole w Łaźcu. Natomiast podstawówkę w Kopalni czeka termomodernizacja, której koszt oszacowano na 350 tys. zł.

Nie zapomniano także o poprawie dostępności mieszkańców do e-usług. To jedna z największych pozycji w przyszłorocznym budżecie. Na projekt ucyfrowienia gminy zarezerwowano 1,1 mln zł. Dokonana ma być ponadto digitalizacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu.

Sporą sumę przewidziano na projekty budowlane inwestycji. W przyszłorocznym planie wydatków zapisano na ten cel 340 tys. zł. Z tej puli mają powstać dokumenty w zakresie przebudowy drogi gminnej na odcinku Rększowice – Jamki, budowy chodników w Jamkach, od zalewu Pająk do wsi Leśniaki oraz w Korzonku. Wykonany ma zostać także projekt drogi pomiędzy Wąsoszem a Częstochową, w kierunku Dźbowa i Poczesnej.

O przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego pisaliśmy tutaj.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay