Mija termin złożenia wniosku o dopłaty obszarowe

Wkrótce dobiegnie końca czas na składanie wniosków o płatności obszarowe. Mogą się o nie ubiegać osoby, które prowadzą działalność rolniczą na co najmniej jednym hektarze użytków i utrzymują go w dobrej kulturze rolnej.

Rolnicy, którzy złożyli wniosek w ubiegłym roku otrzymają wstępnie wypełnione druki. Muszą one być obowiązkowo zweryfikowane z obecnym stanem faktycznym. Jest to o tyle ważne, gdyż brak zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem obecnym może skutkować zmniejszeniem kwoty płatności lub odmową jej przyznania.

W bieżącym roku wprowadzono kilka zmian w systemie płatności związanych z produkcją. W miejsce dopłat do roślin wysokobiałkowych wprowadzono płatność do powierzchni roślin strączkowych na ziarno, mających istotne znaczenie w produkcji pasz białkowych i płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych, wykorzystywanych głównie do produkcji pasz objętościowych.

Płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno przysługuje do powierzchni uprawy łubinów, soi, grochu pastewnego oraz bobiku. W zakresie roślin pastewnych – do powierzchni uprawy esparcety, komonicy, koniczyny, lędźwianu, lucerny, nostrzyku, seradeli i wyki. Wyka może być siana z rośliną podporową. Płatność ta nie przysługuje jeśli rośliny te będą uprawiane jako zielony nawóz. Z kolei płatność do owoców miękkich została zastąpiona tą do uprawy truskawek.

Zmiany wprowadzono również w zakresie hodowli zwierząt. Płatność do bydła przysługuje już nie do trzydziestu, a maksymalnie do dwudziestu sztuk spełniających warunki kwalifikalności. Odnośnie owiec, dopłaty przyznawane będą do samic przetrzymywanych w gospodarstwie w okresie od 15 marca do 15 kwietnia, jeżeli ich wiek w dniu 15 maja będzie wynosił co najmniej rok, a liczba samic stanowić będzie co najmniej dziesięć sztuk. W tym roku do wniosku nie dołącza się oświadczenia o zwierzętach zadeklarowanych do płatności.

Rolnicy powinni wziąć pod uwagę to, że za niezrealizowanie praktyki zazielenienia będą w tym roku naliczane kary. Dzierżawcy ziemi z zasobów własności rolnej skarbu państwa, chcąc ubiegać się o płatności, muszą na ostatni dzień maja posiadać aktualną umowę. Nie jest wymagany natomiast podpis na materiale graficznym – mapce.

Wniosek można składać w urzędzie gminy, gdzie dyżuruje pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego jak również za pomocą aplikacji eWniosek, która dostępna jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym przypadku należy uzyskać login oraz kod dostępu do aplikacji.

Termin dostarczenia dokumentów upływa w najbliższy poniedziałek, 15 maja. Ewentualne zmiany można nanieść do końca miesiąca.

Piotr Biernacki, fot. Shutterstock