Konopiska w gronie najlepiej zarządzanych gmin w kraju

24 listopada

Rodzimy samorząd znalazł się w gronie dwudziestu najlepiej zarządzanych jednostek w kraju. Został sklasyfikowany na osiemnastym miejscu w kategorii gmin wiejskich. To duże wyróżnienie.

Z tej okazji wójt Jerzy Żurek oraz przewodniczący rady gminy Edward Bałdyga, uczestniczyli wczoraj w Jarocinie w uroczystej gali. Wydarzenie to było zwieńczeniem trzynastej edycji Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita.

– Jestem bardzo zadowolony z faktu, że nadal plasujemy się w czołówce dobrze zarządzanych samorządów w Polsce – mówił wójt. – Wysokie, osiemnaste miejsce potwierdza, iż naszymi działaniami dobrze odpowiadamy na najważniejsze wyzwania, przyczyniając się do dalszego lokalnego rozwoju w sferach społecznych i gospodarczych – komentował na gorąco.

Gmina doceniona została za efektywny rozwój, dbałość o jakość życia mieszkańców i dobry stan finansów. To główne aspekty oceny, które premiowały do tego prestiżowego wyróżnienia. Przewodniczącym kapituły ekspertów był Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

– Ranking to coroczne kompendium wiedzy o inwestycjach i innowacjach w polskich samorządach. Wyróżniane są w nim samorządy, które najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, w zgodzie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego – podkreślali organizatorzy.

Jak podają, zestawienie przygotowywane było w dwóch etapach. W pierwszym wyłonione zostały te samorządy, które najefektywniej gospodarowały finansami w na przestrzeni ostatnich trzech lat, nie rezygnujący przy tym z intensywnego procesu inwestycyjnego. Bazę stanowiły dane zaczerpnięte w tym zakresie z Ministerstwa Finansów, a w szczegółowych kryteriach oceny brano pod uwagę między innymi dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość pozyskanych środków unijnych czy indywidualny wskaźnik zadłużenia budżetu. Uwzględniano także wzrost nakładów inwestycyjnych, problematykę transportu i łączności oraz ochrony środowiska.

Do drugiego etapu zakwalifikowano dwieście pięćdziesiąt gmin wiejskich, wybranych spośród prawie 1,6 tys. podmiotów. W tej części, poza wcześniej wymienionymi, gminy premiowano za liczbę nowych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, czy też działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i współpracę z sektorem prywatnym. Niebagatelną rolę odegrały wydatki na gospodarkę mieszkaniową, zakres i jakość współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także efektywność prowadzonej polityki oświatowej. Punktowano kwestie związane z przeprowadzaniem konsultacji społecznych z mieszkańcami. Istotną rolę w punktacji odgrywała innowacyjność samorządu, chociażby w zakresie dostępności do e-usług czy szerokopasmowego internetu w placówkach oświatowych i liczby komputerów przypadających na uczniów. Duże znaczenie miało również prowadzenia działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.

– Mamy niewątpliwie powód do dumy. To znakomita promocja dla naszej gminy – cieszy się Edward Bałdyga, przewodniczący rady. – Procentuje podejmowanie dobrych decyzji. Widać wyraźnie, że mają one swoje odzwierciedlenie w wynikach jakie osiągamy. Nie mówię tego z pozycji samorządowca, ale przede wszystkim mieszkańca. Dobre rezultaty są efektem konsekwentnie realizowanej strategi rozwoju. Zmierzamy w dobrym kierunku – dodaje.

Piotr Biernacki, fot. UG Konopiska