Gmina zrobi, województwo zapłaci

22 sierpnia

Wójtowi Jerzemu Żurkowi udało się pozyskać kilkaset tysięcy złotych na wykonanie odcinków chodników oraz kanalizacji deszczowej w centrum Konopisk, w ciągu dróg wojewódzkich 904 i 907. Według szacunków, zadanie ma kosztować około miliona złotych. 80 proc. tej kwoty pokryje województwo.

Projekt obejmuje wykonanie szerokiego na dwa metry chodnika od skrzyżowania ulicy Opolskiej do ulicy Śląskiej, a dalej w ciągu ulicy Sportowej, szlaku pieszo-rowerowego o szerokości dwóch i pół metra do przejścia dla pieszych w rejonie szkoły w Konopiskach. Powstaną ponadto zjazdy na posesje mieszkańców, zatoka autobusowa oraz kanalizacja deszczowa. Sanitarna zostanie z kolei przebudowana, podobnie jak profile skrzyżowań. Łącznie zrobione będzie około trzystu metrów szlaku.

– To długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Zawsze chętnie partycypujemy finansowo w zadaniach przy drogach, które są w zarządzie województwa czy też powiatu. Z nowej infrastruktury korzystają w przeważającej mierze mieszkańcy naszej gminy, a i jej estetyka znacząco się przez to poprawia – mówi wójt Jerzy Żurek. – Gmina będzie pełnić tutaj funkcję inwestora. Właśnie ogłosiliśmy przetarg. Takie zasady określiło specjalne porozumienie pomiędzy nami a urzędem marszałkowskim, który jest właścicielem dróg. Po zakończeniu prac, województwo przeleje na konto gminy umówioną część pieniędzy – dodaje włodarz.

Wkrótce rozpocznie się również  przebudowa drogi wojewódzkiej w Rększowicach, od ronda do mostu nad Rększowiczanką. Wartość tych prac to z kolei 7,5 mln zł.

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel