Gimnazjaliści w gronie najlepszych w województwie

22 czerwca

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie opublikowała zestawienie wyników tegorocznych egzaminów gimnazjalnych. Podobnie jak w ubiegłym roku, osiągnięte przez dzieci z terenu gminy wyniki dają duży powód do satysfakcji. Wyróżniają się nie tylko w odniesieniu do rówieśników z obszaru powiatu częstochowskiego, ale również w skali województwa.

Do weryfikacji zdobytej wiedzy przystąpiło w tym roku 96 uczniów z placówek w Aleksandrii, Hutek i Konopisk. Sesja egzaminacyjna obejmowała część humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą oraz znajomość nowożytnego języka.

W pierwszej z nich rozwiązywano zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z polskiego. W zakresie pierwszego z tych przedmiotów uczniowie uzyskali najlepszy wynik w województwie, osiągając średnią na poziomie 68,63 proc. Ze znajomością rodzimego języka też było dobrze. Świadczy o tym drugie miejsce w powiecie i trzynaste w województwie.

Jak pokazują tegoroczne wyniki, prawdziwym konikiem gminnych gimnazjalistów były zagadnienia matematyczno-przyrodnicze. W królowej nauk ponownie przebili średnią wojewódzką o kilkanaście procent, a średnia 65,36 proc. dała im palmę pierwszeństwa. Z takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka i geografia było nieco słabiej, ale średnia na poziomie 60,84 proc to i tak drugi wynik w skali powiatu i jedenasty w województwie.

W ostatniej części, młodzież prezentowała wiedzę z wybranego języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub na podstawowym i rozszerzonym. Również i w tym przypadku, przelana na egzaminacyjną kartę wiedza uplasowała ich finalnie na pierwszej pozycji w powiecie. Z języka angielskiego na poziomie podstawowym uzyskali średnią 75,16 proc, w rozszerzonym 57,68 proc, a podstawowy niemiecki zaliczyli na 64,33 proc.

– Średnia ocen z poszczególnych części egzaminu we wszystkich przypadkach wypadła lepiej niż średnia wojewódzka, powiatowa i wyniki ich kolegów z częstochowskich gimnazjów. Wypada się tylko cieszyć i pogratulować. Zarówno samym uczniom za zapał i chęć do nauki, jak i gronu pedagogicznemu, które świetnie przygotowało ich do egzaminów i potrafiło efektywnie przekazać wiedzę – mówi Jerzy Żurek, wójt gminy. – Poziom naszych szkół świadczy o tym, że inwestycje zarówno w infrastrukturę, jak i programy realizowane przez placówki przynoszą wymierny efekt. To naprawdę wielka sprawa, a fakt, że w wielu aspektach dzieci uzyskały najlepszą średnią w województwie, to niewątpliwy powód do dumy i duża promocja dla naszej gminy. Gratuluję serdecznie wszystkim i życzę miłych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji – dodaje.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay