Dzieci rolników mogą skorzystać z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych

6 kwietnia

Osoby ubezpieczone w KRUS-ie, których dzieci zmagają się ze schorzeniami układu oddechowego lub wadami i chorobami układu ruchu, mogą starać się o wysłanie podopiecznych na specjalistyczne rehabilitacje. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

Pobyt na turnusach rehabilitacyjnych jest bezpłatny. Kierowane będą na nie dzieci urodzone w latach 2003-2011, czyli dziś liczące sobie od 7 do 15 lat. By zagwarantować miejsce, konieczne będzie spełnienie określonych warunków.

Przede wszystkim przynajmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników przynajmniej od roku. Kolejnym wymogiem jest uzyskanie wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Powinien on być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, pod którego opieką pozostaje dziecko.

– Koniecznie trzeba będzie dołączyć do niego również wypełniony formularz o stanie zdrowia dziecka, jak i oświadczenie zawierające między innymi zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Oba dokumenty dostępne są tutaj. Dzieci kwalifikuje lekarz regionalny KRUS. Pierwszeństwo mają te posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – informuje Ireneusz Leśnikowski z KRUS-u.

Rolnicy, którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości, na złożenie wniosku mają czas do 10 maja. Mogą to uczynić w częstochowskim KRUS-ie lub w placówkach terenowych tej instytucji. Co ważne, rodzice dzieci, które się zakwalifikują, nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów związanych z dojazdem swych pociech. Na czas pobytu zostaną także objęte ubezpieczeniem.

Uczestnicy turnusów będą mogli leczyć się i odpoczywać w dwóch ośrodkach. Jeden znajduje się w Horyńcu Zdroju i przeznaczony jest dla podopiecznych z wadami i chorobami układu ruchu. Drugi natomiast w Iwoniczu Zdroju. Tam z kolei trafią osoby, które borykają się ze schorzeniami układu oddechowego. Oba turnusy wystartują pod koniec czerwca. Każdy z nich potrwa trzy tygodnie.

Adrian Biel, fot. Fotolia