Budują ulicę Stawową w Konopiskach

9 sierpnia

Spółka OLS z Lublińca rozpoczęła prace przy budowie ulicy Stawowej w Konopiskach. Potrwają one do połowy listopada.

Realizacja niemal siedmiuset metrowego odcinka stała się możliwa dzięki pozyskaniu przez urząd gminy dofinansowania z programu niwelowania skutków klęsk żywiołowych. Wojewoda śląski wręczył w maju wójtowi Jerzemu Żurkowi gwarancje finansowe na 764 tys. zł.

Niewielka część z puli 790 tys. zł, którą trzeba będzie uiścić wykonawcy, stanowić będzie wkład własny gminy w tę inwestycję.

W bieżącym roku Konopiska otrzymały promesy na odbudowę trzech dróg. Poza Stawową, remontowana jest już również ulica Źródlana w Konopiskach, a wkrótce ruszy modernizacja ulicy Podgranicze w Aleksandrii. Łączna wartość pozyskanych dotacji z „powodziówek” to ponad 1,7 mln zł.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska