Audyt energetyczny potwierdził potrzebę wymiany styropianu na ścianach szkoły

Jedną z największych realizowanych obecnie inwestycji na terenie gminy jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Konopiskach. Gmina pozyskała na ten cel fundusze unijne w wysokości aż 85 proc. ceny modernizacji. Całkowity koszt ma zamknąć się w kwocie 1,25 mln zł. 

W tle realizacji tego zadania narósł spór, którego inicjatorem był były wójt Jerzy Socha. Na odbywającym się na początku miesiąca spotkaniu wiejskim w Konopiskach zarzucił on Jerzemu Żurkowi bezcelowość prowadzonych prac i marnotrawienie gminnych pieniędzy. Twierdził, że styropian, który znajdował się na ścianach szkoły był bardzo dobrej jakości, a pieniądze należało przeznaczyć na ocieplenie dachu. 

Jerzy Żurek, obecny wójt, zdecydowanie zarzuty odpierał. Podnosił, że z przeprowadzonego audytu energetycznego wynikało wprost, iż styropian trzeba było zerwać. 

Wystąpiliśmy do urzędu gminy o przesłanie powyższego dokumentu. Można w nim przeczytać, że w ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać cały szereg prac.

Przede wszystkim modernizację instalacji centralnego ogrzewania, która obejmuje wymianę wewnętrznej instalacji, montaż grzejników wraz z orurowaniem oraz montaż zaworów termostatycznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych.

W kolejnych punktach audytorzy zalecają ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją przez położenie na istniejącej konstrukcji wełny mineralnej o grubości czternastu centymetrów. W następnej kolejności ocieplenie dachu sali gimnastycznej i łącznika styropapą o określonym współczynniku przewodzenia ciepła i o grubości dziesięciu centymetrów. Na końcu wskazują natomiast, że należy ocieplić ściany zewnętrzne styropianem o grubości dwunastu centymetrów, metodą lekką mokrą i wykończyć tynkiem. 

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel